Slette klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Slette klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

I klientoversikten er det mulighet til å slette en klient. (Om klientoversikten, se Klientoversikt - Åpne klient).

For å slette en klient, brukes funksjonsknappen Slette klient.

Alternativt kan en klient slettes sved å merke klienten, og deretter bruke Delete  / Del -knappen på tastaturet.

Når sletting av klient er valgt, vil følgende melding framkomme:

Ved å trykke på Slett-knappen vil alle markerte filer bli slettet. Ved å trykke på Avbryt eller på i øvre høyre hjørne, vil slettingen bli avbrutt.

       Sletting av enkeltfiler på en klient