Informasjon om applikasjonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hjelpefunksjoner >

Informasjon om applikasjonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale-programmene har en funksjon under Hjelp som viser programmets status til enhver tid. Denne funksjonen har til hensikt å hjelpe deg dersom du har behov for brukerstøtte fra Finale Systemer as. Kall opp funksjonen før du tar kontakt med oss. Du vil da få fram følgende skjermbilde:

Dette bildet kan du benytte til å finne nyttig informasjon som Finale Systemer AS vil kunne ha behov for, slik at du får den beste bistand.