Utskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Utskrift og eksport av data >

Utskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette bildet har følgende muligheter:

1.Velge manuelt ett eller flere skjemaer og/eller rapporter for utskrift
2.Lage fast definerte utskriftsjobber med oppsett av rapporter og skjemaer samt eventuelt styre en jobb til  en spesiell skriver.

Utskriftsjobb-funksjonen kan velges ved først å velge en tilfeldig rapport eller RF-skjema, slik at det vises i arbeidsområdet til programmet. Deretter velges fra menyen Firma > Skriv ut eller hurtigtasten Ctrl + P og følgende bilde framkommer:

Utskriftsjobber kan velges, redigeres og slettes slik at man enkelt kan sette sammen og senere velge utskrift av fast definerte samlinger av rapporter og skjemaer, og endog redigere utvalget av sider av skjemaer som skal skrives ut.

Velg utskriftsjobb

Ny utskriftsjobb

Rediger aktiv utskriftsjobb

Slett aktiv utskriftsjobb

Funksjonene for opprettelse og redigering av utskriftsjobber er nærmere beskrevet under Opprettelse og redigering av utskriftsjobber.

Ikonene nedenfor benyttes for å velge eller nullstille valg av alle rapporter og/eller skjemaer:

Velg alle skjemaer og rapporter

Nullstille alle skjemaer og rapporter

Velg alle skjemaer

Nullstille alle skjemaer

Velg alle rapporter

Nullstille alle rapporter

Valgene som foretas med disse ikonene vil ikke bli husket av programmet, og tilbakestilles derfor til standard når utskriftsjobben aktiviseres neste gang.

Listen over skjemaer og rapporter kan redigeres manuelt ved å krysse av eller fjerne avkrysning for enkeltstående skjemaer.

Videre kan man skrive inn sidetall på skjemaer i kolonnen Sider. Hvis man ønsker å skrive ut side 1 og 3, skrives dette inn med "1,3". Hvis man ønsker å skrive ut en enkelt side, skriver man inn sidetallet. Hvis man ønsker å skrive ut f.eks. side 2 til 4, skrives dette inn med "2-4" eller "2,3,4".

Dersom et skjema har vedlegg, vil dette vises ved at det er en avkrysningsboks i vedlegg-kolonnen. Kun skjemaer med vedlegg vises med vedlegg i vedleggskolonnen, og alle skjemaer som har vedlegg, har avmerking i vedlegg-kolonnen. det er mulig å fjerne avkryssingen i vedlegg-kolonnen for å slippe å få vedleggene skrevet ut.