Byråopplysninger i rapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Utskrift og eksport av data >

Byråopplysninger i rapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Byråopplysninger vises i rapporter ut fra følgende sammenheng:

Dersom det er registrert byråinformasjon i menyen Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger brukes disse opplysningene i heading på rapporter.

Dersom det ikke er registrert byråinformasjon, anvendes regnskapsførerinformasjonen i Firmaopplysninger, skillekort Disponent til byråopplysninger i headerlinjen på rapporter.