Arbeidsområdet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Arbeidsområdet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Arbeidsområdet i programmet er den delen der data registreres etter at funksjon i programmet er valgt fra menylinjen eller fra navigatøren.