Tabulatordelt fil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Tabulatordelt fil

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem: "Tabulatordelt / Maconomy" (Tab-delt fil).

Formatet på den Tab-delte fila skal være:

<kontonummer> <TAB> <kontonavn> <TAB> <saldo>

<saldo> forutsetter , (komma) som desimalskiller og ledende fortegn.

Linjer hvor første felt (dvs. <kontonummer>) ikke er tall, blir ignorert

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall

Tabulatordelt med header