Mocs v.8.15

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Mocs v.8.15

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges innlesemodul "Mocs".

1.Gå til hovedmenyen i Mocs regnskap.
2.Velg 71 - Regnskapsrapporter.
3.Velg 72 - Saldoliste.
4.Velg 2 - Utskrift til tekstfil.
5.Selektere ønskede data.
6.Angi navn på tekstfilen (benytt små bokstaver!).

Systemet leser så saldobalansen ned på en fil med angitt navn.  Denne filen må så overføres til området for Visma Finale.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall