Concorde Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Concorde Økonomi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Concorde Økonomi".

a.Gå inn i Concorde regnskap.
b.Velg menypunkt Tilpasning.
c.Velg menypunkt Export av datafiler.
d.Velg Def. av kontoplan ut.
e.Angi rekkefølge som de enkelte feltene skal ha, kontonummer nr. 1 kontonavn nr. 2 saldo nr. 3
f. Trykk <Esc>.
g.Angi navn på fil som skal eksporteres \Visma Finale\COFINnnn.FIN der nnn er klientnummer. Avgrense på felt nr. 3
h.Trykk <Esc>.
i.Velg Export av data.
j.Velg Utles kontoplan. fra type 0 driftskonto til type 1 statuskonto

Filen blir lagt på det området som er blitt angitt i pkt. g.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall