Adonis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Adonis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Adonis".

1.Gå inn på hovedmenyen i Adonis regnskap.
2.Velg Eksport av data - pkt. 14.
3.Du får spørsmål om hvilken periodes saldo som skal legges ut for innlesing i Visma Finale. Programmet foreslår periode 13, men dette kan overstyres.
4.Det produseres så en ASCII-fil som legges ut under navnet
ADONnnn.FIN
der nnn er klientnummer.

Denne filen blir lagt til default-området i Adonis regnskap, og kan så hentes inn i Visma Finale.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall