RF-1242 Næringsoppgave billedkunstnere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1242 Næringsoppgave billedkunstnere

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet er kun tilgjengelig som manuelt opprettet skjema.

Kun opplysninger om selskapet, regnskapsfører og underskriftsopplysninger hentes inn direkte (fra firmaopplysninger), andre opplysninger må registreres.

Ingen felter på skjemaet brukes i andre skjemaer. Overføring til selvangivelse og personinntektsskjema mv må foretas som manuell registrering av brukeren.

For personlige skattytere kan skjemaet fylles ut direkte i Visma Finale Skatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer