RF-1224 Personinntekt - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt >

RF-1224 Personinntekt - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Utfylling er beskrevet i hjelpeemnet Skjermingsgrunnlag i hjelpetekst til Personinntekt.

Se også:

RF-1224 Personinntekt - Side 1

Delingsforetak - generelt