RF-1213 Næringsoppgave for lottfiskere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1213 Næringsoppgave for lottfiskere

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes alltid som et manuelt skjema.

Funksjonalitet for RF-1213 Fiske i ANS og KS

Fiske-skjemaet for deltakere i ANS og KS innen fiske kan nå registreres i FINALE Årsoppgjør på det ANS'et eller KS'et.

Altinn-funksjonen er tilpasset slik at RF-1213 Fiske ikke sendes inn fra ANS'et og KS'et i Visma Finale Årsoppgjør, og kan ikke velges for innsendelse.

Ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt blir Altinn-data for RF-1213 Fiske overført til Visma Finale Skatt på den enkelte deltakeren. Skatteetatens skjemadefinisjoner for elektronisk innsendelse er p.t. ikke klar, og du må derfor i en senere versjon av programmet foreta overføring av skjemadata for elektronisk innsendelse av data fra Visma Finale Skatt.

Fiskerfradrag i RF-1213 Fiske blir nå automatisk overført til post 3.2.14 i Visma Finale Skatt.

Det er viktig at eierens fødselsnummer er oppgitt korrekt på RF-1213 Fiske for korrekt overføring av data til Visma Finale Skatt.

Det er mulig å opprette flere oppgaver av RF-1213 Fiske på en og samme eier. Alle oppgavene blir overført til Visma Finale Skatt for den enkelte eieren. Dette medfører at fiskere som ikke har annen næring i tillegg, men som har behov for RF-1213 Fiske for annet fiske enn i ANS'et likevel kan få opprettet RF-1213 Fiske for slikt fiske i ANS'et i Visma Finale Årsoppgjør, og det er ikke behov for en egen Årsoppgjør-klient for disse fiskerne.

Ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt anvendes eierens fødselsnummer som nøkkelfelt, og ved match mellom eierens fødselsnummer på skjema og eierens fødselsnummer i eierregisteret blir data overført.

Husk at side 2 kun skal fylles ut på det ene av skjemaene dersom det er flere oppgaver forRF-1213 Fiske.

Du kan overføre RF-1213 Fiske fra flere ANS og KS og i tillegg fra personlig næring til samme skatteyter i Visma Finale Skatt. Husk at kun ett av disse skal inneholde utfylling av side 2.

Funksjonalitet for RF-1213 Fiske i personlige virksomheter

Ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt blir Altinn-data for RF-1213 Fiske overført til Visma Finale Skatt på den enkelte eier også ved ektefelleforetak.

Fiskerfradrag i RF-1213 Fiske blir nå automatisk overført til post 3.2.14 i Visma Finale Skatt.

Det er viktig at eierens fødselsnummer er oppgitt korrekt på RF-1213 Fiske for korrekt overføring av data til Visma Finale Skatt.

Det er mulig å opprette flere oppgaver av RF-1213 Fiske på en og samme eier. Alle oppgavene blir overført til Visma Finale Skatt for den enkelte eieren.

Ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt anvendes eierens fødselsnummer som nøkkelfelt, og ved match mellom eierens fødselsnummer på skjema og eierens fødselsnummer i eierregisteret blir data overført.

Husk at side 2 kun skal fylles ut på det ene av skjemaene dersom det er flere oppgaver for RF-1213 Fiske.

Du kan overføre RF-1213 Fiske fra flere ANS og KS og i tillegg fra personlig næring til samme skatteyter i Visma Finale Skatt. Husk at kun ett av disse skal inneholde utfylling av side 2.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Det er ikke mulig å opprette egne eksemplarer av dette skjemaet, slik at det kun kan eksistere ett enkelt slikt skjema. Unntaksvis kan det, hvis det er flere verdier i post 0402 på side 4 kommer mer enn ett eksemplar av skjemaet, som ved innsendelse til Altinn-portalen likevel vil bli behandlet som ett skjema ved innsendelse.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer