RF-1213 Næringsoppgave for lottfiskere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1213 Næringsoppgave for lottfiskere

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes alltid som et manuelt skjema.

Generelt anbefales det at skjema fylles ut i Visma Finale Skatt, spesielt hvis skjemaet skal fylles ut både for personlig næring og som deltaker i et ANS.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer