RF-1175 Næringsoppgave 1 - Side 4

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1175 Næringsoppgave 1 >

RF-1175 Næringsoppgave 1 - Side 4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Felt som kan overstyres, men der feltenes verdi blir beregnet

Felt som ikke kan overstyres

RF-1175 Næringsoppgave 1 med fordeling pr beregningsenhet

RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0402

Fordeling av næringsinntekt m.v.

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Spesifikasjon av poster (de poster som har konti lenket mot posten)

Du kan klikke med høyre musetast på en post, og du vil få opp en liten meny, som inneholder ett nytt menypunkt, 'Vis konti som er lenket mot posten'. Denne funksjonen er også tilgjengelig i 'relevante emner' nederst på navigatoren i programmets venstre kant.

Ved å klikke på menypunktet, vil kontoplanen bli åpnet med et automatisk filter som viser kun de kontiene som inngår i den angitte posten på skjemaet.

Felt som kan overstyres, men der feltenes verdi blir beregnet:

Fordeling mellom ektefeller i ektefelleforetak (post 0401 - 0407 kolonnene for ektefellefordeling) kan registreres direkte i skjemaet. Feltene beregnes ut fra splittfaktorer i menyen Eiere > Skjemainformasjon > Skillekort Splittfaktorer for ektefelleforetak.

Felt som ikke kan overstyres:

Postene 2061 – 2078 Spesifikasjon av privatkonto

Fylles ut fra konti lenket i kontoplanen mot postene. Verdi i feltet Utg.bal. i år i kolonnene for årets tall og verdi i  feltet Utg.bal. i fjor for kolonne for fjorårets tall for konti lenket mot næringsoppgavepostene 2061 – 2078.

Post 2079 Sum privatkonto

Sum av postene 2061 – 2078

Postene 2051 – 2053 Næringskostnader uten fradragsrett / egenkapitalkorreksjoner

Fylles ut fra konti lenket i kontoplanen mot postene. Verdi i feltet Utg.bal. i år i kolonnene for årets tall og verdi i  feltet Utg.bal. i fjor for kolonne for fjorårets tall for konti lenket mot næringsoppgavepostene 2051 – 2053.

Post 2060 Sum Næringskostnader uten fradragsrett

Sum av postene 2051 – 2054.

Postene 2054 – 2059 Egenkapitalkorreksjoner

Fylles ut fra konti lenket i kontoplanen mot postene. Verdi i feltet Utg.bal. i år i kolonnene for årets tall og verdi i  feltet Utg.bal. i fjor for kolonne for fjorårets tall for konti lenket mot næringsoppgavepostene 2054 – 2058.

Dersom beløp i post 2058 blir negativt, fylles beløpet ut i post 2059 med positivt fortegn, og det fylles ut kr 0,- i post 2058.

Post 2070 Sum Egenkapitalkorreksjoner

Sum av postene 2054 - 2059.

Post 0400 Egenkapital pr 1.1.

Post 9960 i fjor

Post 0401 +/- Årsresultat (Post 9940)

Post 9940 i år / i fjor

Post 0402 Privatkonto

Post 2079

Post 0403  Næringskostnader uten fradragsrett

Post 2060

Post 0404 Egenkapitalkorreksjoner

Post 2070

Post 405 Egenkapital pr 31.12.

Post 0400 + post 0401 – post 0402 – post 0403

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.

Se også:

RF-1175 Side 1

RF-1175 Side 2 og 3

RF-1175 Næringsoppgave 1 Generelt

Oversikt over funksjoner for beregningsenheter

Oversikt over landbruksfunksjoner