RF-1175 Næringsoppgave 1 - Side 2 og 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1175 Næringsoppgave 1 >

RF-1175 Næringsoppgave 1 - Side 2 og 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Felt som skal registreres direkte i skjemaet

Felt som ikke kan overstyres

Husk at du har mulighet for direkte navigasjon mot kontoplanen fra de enkelte postene

Du kan klikke med høyre musetast på en post, og du vil få opp en liten meny, som inneholder ett nytt menypunkt, 'Vis konti som er lenket mot posten'. Denne funksjonen er også tilgjengelig i 'relevante emner' nederst på navigatoren i programmets venstre kant.

Ved å klikke på menypunktet, vil kontoplanen bli åpnet med et automatisk filter som viser kun de kontiene som inngår i den angitte posten på skjemaet.

Felt som skal registreres direkte i skjemaet:

Post 9996 egenkapital 31.12. i fjor

Registreres direkte i skjema.

Post 9997 Midlertidige forskjeller 31.12. i fjor jf RF-1217

Registreres direkte i skjema.

Post 9998 Korrigert egenkapital 1.1. i år

Post 9996 + post 9997.

Felt som ikke kan overstyres:

Side 2 post 3000 – 8999 og Side 3 post 1000 – 2999

Summeres via lenking av konto i kontoplanen.

Konti som i feltet Nær.oppg. har tilsvarende postnummer som posten på side 2 / 3 på næringsoppgaven.

Saldo i feltet Utg.bal. i år, tas med i kolonnen for årets tall og saldo i feltet Utg.bal. ifjor tas med i kolonnen for fjorårets tall.

Dersom alternativ lenking er slått på i kontoplanen, vil feltet Alt. nær.oppg. anvendes for de konti som har avvikende saldo fra normalt fortegn på saldoen, men kun på det eller de år som har avvikende saldo fra normalt fortegn på kontoen.

Side 2 og 3 postene 9000 – 9995

Sumposter som er sum av postene som i henhold til skjemaet hører inn under summen. Summerer postene 3000 – 8999 (side 2) og 1000 – 2999 (side 3).

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år med unntak av enkelte verdier på skjemaets side 1. Dette betyr at verdier som registreres i skjemaet blir overført av enkelte felt på side 1 av skjemaet. Overførte verdier vises med grå bakgrunnsfarge som en indikasjon på at de kommer fra fjorårets skjema. Øvrige verdier blir kalkulert på nytt i det neste regnskapsåret.

Se også:

RF-1175 Generelt

RF-1175 Side 1

RF-1175 Side 4

RF-1175 Næringsoppgave 1 Generelt