RF-1175 Næringsoppgave 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1175 Næringsoppgave 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Næringsoppgave 1 aktiviseres fra avkrysningsfelt i Firmaopplysninger, og erstatter RF-1167 Næringsoppgave 2, RF-1052 Avstemming av egenkapital og RF-1217 Forskjeller.

Skjemaet skal kun brukes for personer eller selskaper som IKKE er årsregnskapspliktige etter Regnskapslovens §2-1. Regnskapslovens regler om regnskapsplikt finner du i §1-2. For å lese bestemmelsen, gå til Lovdata på http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-056-001.html#1-2

I rettledningen til RF-1175 Næringsoppgave 1 framgår det at RF-1167 Næringsoppgave 2 kan benyttes i stedenfor RF-1175 Næringsoppgave 1 under visse forutsetninger.

Her finner du informasjon om RF-1175 Næringsoppgave 1:

RF-1175 Generelt

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 1

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 2 og 3

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 4