RF-1175 Næringsoppgave 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1175 Næringsoppgave 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Næringsoppgave 1 aktiviseres fra avkrysningsfelt i Firmaopplysninger, og erstatter RF-1167 Næringsoppgave 2, RF-1052 Avstemming av egenkapital og RF-1217 Forskjeller.

Skjemaet skal kun brukes for personer eller selskaper som IKKE er årsregnskapspliktige etter Regnskapslovens §2-1. Regnskapslovens regler om regnskapsplikt finner du i §1-2. For å lese bestemmelsen, gå til Lovdata på http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-056-001.html#1-2

I rettledningen til RF-1175 Næringsoppgave 1 framgår det at RF-1167 Næringsoppgave 2 kan benyttes i stedenfor RF-1175 Næringsoppgave 1 under visse forutsetninger.

Her finner du informasjon om RF-1175 Næringsoppgave 1:

RF-1175 Generelt

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 1

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 2 og 3

RF-1175 Næringsoppgave 1 Side 4

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Det er ikke mulig å opprette egne eksemplarer av dette skjemaet, slik at det kun kan eksistere ett enkelt slikt skjema. Unntaksvis kan det, hvis det er flere verdier i post 0402 på side 4 kommer mer enn ett eksemplar av skjemaet, som ved innsendelse til Altinn-portalen likevel vil bli behandlet som ett skjema ved innsendelse.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.