RF-1147 Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet for lønnstakere og pensjonister.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1147 Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet for lønnstakere og pensjonister.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet er kun tilgjengelig i Visma Finale Skatt.