RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et automatisk skjema i Visma Finale Årsoppgjør.

Automatisk utfylling av skjemaer:

Alle feltene i skjemaet fylles ut fra de registreringer som er foretatt i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Avhendelse av aksjer.

Om dette funksjonen, se Registrering av aksjeavhendelser.

Kun skattepliktige aksjeoverdragelser skal registreres i RF-1059 for selskaper innenfor fritaksmodellen. Alle overdragelser som registreres, blir tatt med i RF-1167 Næringsoppgave 2 som skattepliktige/fradragsberettigede aksjeoverdragelser.

Vær oppmerksom på at avhendelser for personlig skatteyter som fremkommer på RF-1088 Beholdningsoppgave fra Aksjonærregisteret, ikke samtidig må medtas på RF-1059 Realisasjon av aksjer, da dette vil medføre dobbelbeskatning. Det forutsettes i den forbindelse at beløpet fra RF-1088 medtas på selvangivelsen.

Personlige skattytere

Skjemaet må fylles ut i Visma Finale Skatt for personlige skatteytere.

Skjemaer som fylles ut i Visma Finale Årsoppgjør, har ikke utfylling av side 1, som iht rettledningen kun skal anvendes av personlige skatteytere. Opplysninger om skjerming og opplysninger om utbytte skal ikke fylles ut på side 2 så lenge man ikke er personlig skatteyter.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Dersom det er manuelt opprettede skjemaer som ikke er aktuelt i neste regnskapsår kan disse slettes etter at overføring til nytt regnskapsår er foretatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer