RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et automatisk skjema i Visma Finale Årsoppgjør.

Automatisk utfylling av skjemaer:

Alle feltene i skjemaet fylles ut fra de registreringer som er foretatt i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Avhendelse av aksjer.

Om dette funksjonen, se Registrering av aksjeavhendelser.

Kun skattepliktige aksjeoverdragelser skal registreres i RF-1059 for selskaper innenfor fritaksmodellen. Alle overdragelser som registreres, blir tatt med i RF-1167 Næringsoppgave 2 som skattepliktige/fradragsberettigede aksjeoverdragelser.

Vær oppmerksom på at avhendelser for personlig skatteyter som fremkommer på RF-1088 Beholdningsoppgave fra Aksjonærregisteret, ikke samtidig må medtas på RF-1059 Realisasjon av aksjer, da dette vil medføre dobbelbeskatning. Det forutsettes i den forbindelse at beløpet fra RF-1088 medtas på selvangivelsen.

Personlige skattytere

Skjemaet må fylles ut i Visma Finale Skatt for personlige skatteytere.

Skjemaer som fylles ut i Visma Finale Årsoppgjør, har ikke utfylling av side 1, som iht rettledningen kun skal anvendes av personlige skatteytere. Opplysninger om skjerming og opplysninger om utbytte skal ikke fylles ut på side 2 så lenge man ikke er personlig skatteyter.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det kun komme ett enkelt skjema i Altinn-portalen, og dersom det er flere avhendelser enn det er plass til på skjemaet, vil de første prosjektene vises på skjemaet mens øvrige avhendelser vil vises som tilhørende tabeller.

Kun én avhendelse kommer på skjemaet, og de øvrige avhendelsene kommer i tilhørende tabeller. Dersom det er avhendelser på skjemaet side 3, vil den første av disse bli vist i skjemaet, mens alle øvrige avhendelser vises i tilhørende tabeller.

Sumpostene blir innsendt som summen av alle skjemaenes sumposter og blir summert inn på Altinn-eksemplaret av skjemaet. Sumpostene vises på skjemaets side 4 med summen av alle sumposter fra alle skjemaeksemplarer i Finale-programmet.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Dersom det er manuelt opprettede skjemaer som ikke er aktuelt i neste regnskapsår kan disse slettes etter at overføring til nytt regnskapsår er foretatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer