Rediger-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Rediger-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klipp ut

Hurtigtast Ctrl + X

Dette er en standard Windows-funksjon for å klippe ut merket tekst eller merket element. Merket tekst eller element blir lagt i utklippstavlen og kan senere limes inn ved hjelp av funksjonen Lim inn (Hurtigtast Ctrl + V).

Kopier

Hurtigtast Ctrl + C

Dette er en standard Windows-funksjon for å kopiere merket tekst eller merket element. Merket tekst eller element blir lagt i utklippstavlen og kan senere limes inn ved hjelp av funksjonen Lim inn (Hurtigtast Ctrl + V).

Lim inn

Hurtigtast Ctrl + V

Dette er en standard Windows-funksjon for å lime inn innholdet i utklippstavlen. Innholdet blir limt inn på den plass der markøren er plassert. Det er ikke alltid programmet støtter å lime inn det elementet som er i utklippstavlen. I slike tilfeller vil innholdet ikke bli limt inn. Innholdet kan bli limt inn i et enklere format enn det  formatet som den kopierte teksten eller elementet var kopiert i.

Slett

Hurtigtast Del

Sletter merket element.