Personinntekt for næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Personinntekt for næringsdrivende

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle personlig næringsdrivende har personinntekt av næringsinntekt, og næringsinntekt fremkommer på næringsoppgave. Alle som leverer næringsoppgave og som er personlige skatteytere, skal levere personinntektsskjema og beregne personinntekt.

Det skal ikke beregnes personinntekt for aksjonærer i aksjeselskaper eller deltakere i deltakerlignede selskaper via RF-1224 Personinntekt. For deltakere i deltakerlignet selskap vil arbeidsgodtgjørelse regnes som personinntekt.

Se også:

Personinntektsopplysninger pr eier

Felles opplysninger for innehaver og evt ektefelle

Skjermingsgrunnlag

Næringsinntekt-opplysninger

Personinntekt med flere beregningsenheter