Personinntekt med flere beregningsenheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personinntekt for næringsdrivende >

Personinntekt med flere beregningsenheter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det er flere enn en beregningsenhet for personinntekt, blir det utfylt ett personinntektsskjema for hver beregningsenhet.

 

Det vises en liste med beregningsenheter, der beregningsenheten øverst i listen er hovedenheten.

 

 

Hovedenheten beregnes alltid til summen av det som beregnes hvis det kun er en beregningsenhet, men med fradrag for den personinntekt som faller på underenheter.

 

Dersom man bruker RF-1175 Næringsoppgave 1 (Skattemessig eller regnskapsmessig verdi) eller RF-1167 Næringsoppgave 2 (regnskapsmessig verdi), vil også verdier på underenhetene kunne bli beregnet forutsatt at disse er ført på egne avdelinger, og beregningsenheten i Firmaopplysninger er knyttet til beregningsenheten.

 

Dersom det er flere beregningsenheter, kan og må personinntekt mellom ektefeller fordeles for hver av beregningsenhetene: