Felles opplysninger for innehaver og evt ektefelle

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personinntekt for næringsdrivende >

Felles opplysninger for innehaver og evt ektefelle

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kapitalavkastningsgrunnlaget felles for alle aktive eiere eller aksjonærer, registreres i menyen Avslutning > Personinntekt skillekort Skjermingsgrunnlag.

Opplysninger forøvrig for side 1 på personinntektsskjemaet registreres under Avslutning > Personinntekt skillekort Næringsinntekt.

Se også:

RF-1224 Personinntekt side 1

RF-1224 Personinntekt side 2

Personinntekt - generelt