Personinntektsopplysninger pr eier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personinntekt for næringsdrivende >

Personinntektsopplysninger pr eier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I eierregisteret benyttes funksjonsknappen Skjemainformasjon.

Skillekortet Personinntekt vises kun dersom dette er en personlig næringsdrivende.

Skillekortet Skjemaopplysninger - Personinntekt har følgende skjermbilde (eneeier):

og følgende bilde dersom det er ektefellefordeling av inntekt (2 eiere opprettet):

Aktiviserer menyen Eieropplysninger.

Om de enkelte feltene i skjermbildet:

Tabellen over fordeling av personinntekt for hver beregningsenhet kan inneholde forskjellige kolonner avhengig av selskapsoppsettet:

Post 1.10 Andel av positiv personinntekt

Post 1.10 Andel av negativ personinntekt

Post 1.18 Negativ personinntekt fra i fjor

Post 1.19 Samordning av arbeidsgodtgjørelse i ANS/DA/KS (brukes kun ved særlig innholdsmessig likhet, se rettledningen til RF-1224 Personinntekt)

Postnumrene refererer seg til postene i personinntektsskjemaet.

Se også:

RF-1224 Personinntekt side 1

RF-1224 Personinntekt side 2

Personinntekt - generelt