Skjema RR-0002-U Offentlig regnskap for små foretak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Skjema RR-0002-U Offentlig regnskap for små foretak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

RR-0002-U Årsregnskap har flgende særskilte opplysninger som må angis for små foretak sammenlignet med store og øvrige foretak

Merk følgende:

Selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper kan nå bruke er ferdig oppsett med noter. Dette skal være et komplett sett med noter med et ferdig definert layout og som fylles inn i felt i skjema RR-0002-U.

Visma Finale Årsoppgjør bruker ikke dette skjematiske settet med noter, men har fortsatt med notefunksjoner slik de har vært i programmet i de siste 20 årene.

Endringen som Regnskapsregisteret har gjennomført i skjema RR-0002-U har ikke sin bakgrunn i særskilte lovkrav, og er ikke oppstått som følge av endringer i regnskapslovgivningen. De er således frivillig å følge.

Noen opplysninger i det nye settet med noter er likevel nødvendig å oppgi for selskaper som anvender regnskapsreglene for små foretak. Dersom opplysningene mangler, vil det komme en valideringsmelding fra Altinn, og skjemasettet blir nektet innsendt til Regnskapsregisteret. Disse opplysningene er omtalt nedenfor i denne artikkelen. Noen opplysninger har Regnskapsregisteret nytte av at de kommer inn i særskilte felt, slik at de kan selges videre til selskaper som gjør informasjon fra regnskapet tilgjengelig for kunder og almennheten, og disse slipper å registrere disse opplysningene selv.

Endringen gjelder KUN for selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper i NRS 8.

Følgende opplysninger krever Regnskapsregisteret må oppgis i skjemaet:

Antall årsverk

Ytelser til daglig leder

Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer

Antall aksjer og aksjeeiere

Tilknyttet selskap og datterselskap

Vær oppmerksom på at opplysninger om antall aksjer og aksjeeiere begrenses av Regnskapsloven § 7-42, der de 10 største aksjeeierne skal opplyses, og der aksjeeiere som eier under 5 % av aksjene kan utelates.

Tilpasninger i Visma Finale Årsoppgjør

Visma Finale Årsoppgjør har gjennomgått følgende endringer:

Programmet inneholder nå to utgaver av skjema RR-0002-U, der det ene skjemaet, som gjelder for små foretak har 9 sider, mens skjemaet for øvrige foretak har 6 sider.

Side 7, 8 og 9 for små selskaper inneholder de tilleggsopplysningene som angitt i foregående avsnitt.

Funksjonen for redigering av offentlig regnskap har nå fått et eget skillekort med Altinn og regnskapsregisteret, og inneholder informasjon som er relevant for skjema RR-0002 Årsregnskap og RR-0002-U Årsregnskap oppstillingsplan.

Dersom selskapet er et aksjeselskap, skal det gis opplysninger om aksjekapitalen og aksjonærer. Det er mulig å hente opplysninger direkte fra aksjonærdatabasen i programmet eller fylle ut informasjonen direkte i skjemaets side 8. Dersom RF-1086 Aksjonærregisteroppgave er sendt inn fra Visma Finale Årsoppgjør, vil programmet automatisk velge å hente data fra programmets aksjonærdatabase.

Dersom selskapet er et morselskap i konsern skal det gis opplysninger om aksjer eid i andre selskaper. Det er mulig å hente denne informasjonen direkte fra funksjonen Aksjer i andre selskaper eller fylle ut informasjon direkte i skjemaets side 9.

Skjermbilde for redigering av offentlig regnskap i programmet

Selskaper som ikke er aksjeselskap

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

 

Aksjeselskaper

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

Aksjeselskaper som er morselskap i konsern

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik: