Kontospesifisert offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Utskrift av offentlig regnskap >

Kontospesifisert offentlig regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapporten finnes som et eget valg på Rapporter-skillekortet på Navigatoren.

Rapporten er også tilgjengelig i menyen Rapporter > Arbeidsrapporter > Kontospesifisert offentlig regnskap.

Dersom det siste ble kjørt ut en rapport som f.eks. spesialrapporten Kontantstrømanalyse, vil denne rapporten vise detaljer for kontantstrømanalysen. For å rette på dette, kan du vise rapporten offentlig regnskap på skjerm, og deretter gå til kontospesifisert offentlig regnskap igjen.