Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Standardklienter for offentlig regnskap >

Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å bruke en egenopprettet standard klient til å kopiere innhold til offentlig regnskap på en annen klient, gjør du følgende:

Åpne klienten som du ønsker å redigere offentlig regnskap på.

Gå til menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap og velg skillekortet Oversikt.

Deretter trykker du på verktøyknappen Kopiere fra annen klient.

Velg standard klient fra listen:

Dobbelklikk på valgt klient eller trykk på ENTER for å starte import. Trykk på X-knappen øverst i høyre hjørne dersom du ikke ønsker å kopiere inn offentlig regnskap oppsett.

Se også:

Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt

Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Lage en ny standardklient fra bunnen av