Varige driftsmidler og RF-1084 Saldoskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Hvem skal bruke næringsoppgave 1 >

Varige driftsmidler og RF-1084 Saldoskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når Næringsoppgave 1 er anvendt, skal varige driftsmidler behandles på følgende måte:

1.Opprett manuelt RF-1084 Saldoskjema.
2.RF-1084 fylles ut manuelt.
Vær oppmerksom på at årets avskrivninger ikke beregnes automatisk, da det ikke er felt for prosentsatser på skjemaet.
3.Bokføre avskrivninger som Tilleggsposteringer.
4.Kontrollere manuelle RF-1084-skjemaer mot tilsvarende kontoer for å se at saldoer er i overensstemmelse.

Se også:

Hvem skal bruke næringsoppgave 1

Hva er spesielt når RF-1175 NO 1 benyttes?