Hvem skal bruke næringsoppgave 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver >

Hvem skal bruke næringsoppgave 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet skal kun brukes for personer eller selskaper som IKKE er årsregnskapspliktige etter Regnskapslovens §2-1. Regnskapslovens regler om regnskapsplikt finner du i §1-2.

I rettledningen til RF-1175 Næringsoppgave 1 framgår det at RF-1167 Næringsoppgave 2 kan benyttes i stedenfor RF-1175 Næringsoppgave 1 under visse forutsetninger.

Se også:

Hva er spesielt når RF-1175 NO 1 benyttes?

Varige driftsmidler og RF-1084 Saldoskjema