Framført ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon for evt anvendt beløp i året (Post 155)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Framført ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon for evt anvendt beløp i året (Post 155)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette feltet beregnes ut fra flere beregninger i programmet ut fra følgende sammenheng:

Beløp pr 1.1. i året
-Post 380 i selvangivelse 2 (RF-1028)