Sum negative forskjeller ovenfor. Beløpet som skal . . . (Post 150)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Sum negative forskjeller ovenfor. Beløpet som skal . . . (Post 150)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I dette feltet blir det kun fylt ut verdier pr 31.12. i året i skjemaet RF-1217.

Verdien hentes ved å summere alle negative forskjeller i postene foran post 150.

Ved overføring til selvangivelsens post 304, beregnes følgende beløp:

Beløpet i post 150 i kolonne II
+Beløp i post 145 i kolonne I
=RF-1028 Selvangivelse II post 304