Framført ubenyttet korreksjonsinntekt til og med fjoråret (post 145)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Framført ubenyttet korreksjonsinntekt til og med fjoråret (post 145)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten inneholder kun beløp i pr 1.1. i år.

Beløpet hentes fra RF-1028 Selvangivelse 2 tabell på side 2 over ubenyttet korreksjonsinntekt.