Hurtigsøk i kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Hurtigsøk i kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Med funksjonen Hurtigsøk eller hurtigtasten ALT + S i kontoplanbildet kan man hurtig navigere seg til riktig konto i kontoplanen ved å gå direkte til korrekt konto.

Følgende bilde vil framkomme, der man f.eks. kan skrive inn 12 for å gå til første konto som begynner med 12:

Dersom man ønsker å bruke tastaturet uten å bruke musen til denne operasjonen, kan men med følgende tastesekvens gå til første konto som begynner med 12:

ALT + S    12   ENTER

Dersom man avslutter med ALT + A istedenfor Enter, eller trykker på AVBRYT-knappen, vil man returnere til den kontoen man forlot med ALT + S.