Tekstkoder for tekstlig informasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall > Tekstkoder >

Tekstkoder for tekstlig informasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tekstkoder som returnerer tekstlig informasjon, har følgende format:

@@Kode

       Firmaopplysninger

       Kontaktinformasjon

       Opplysninger om regnskapsfører

       Revisoropplysninger

       Byråopplysninger

       Kontonavn