Rapport overskuddsfordeling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Rapport overskuddsfordeling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes en rapport som viser eiernes kapitalbevegelse i løpet av året og fordeling av resultat mellom eierne. Se Overskuddsfordelingsrapport.