Kapitalinnskudd og privatuttak for personlig næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Kapitalinnskudd og privatuttak for personlig næringsdrivende

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kapitalinnskudd og privatuttak for personlig næringsdrivende er normalt ikke nødvendig å registrere, da programmet automatisk setter andel lik 100% for innehaver.

Det er imidlertid mulig å registrere andel av privatuttaks- og kapitalinnskuddskonti for hver av eierne dersom det er ektefellefordeling av inntekt i selskapet.

Dette registreres i menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd.

Funksjonen viser også beløpene på den enkelte kontoen, der positivt er debet-beløp og negativt er kredit-beløp.