Inntektsfordeling mellom ektefeller i personlige foretak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Inntektsfordeling mellom ektefeller i personlige foretak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved inntektsfordeling mellom ektefeller i personlige foretak, må følgende gjøres for å få fordelingen korrekt:

Foretaket må være av selskapstype Personlig selskap/ANS, se Firmaopplysninger, skillekort Firmaopplysninger.

Foretaket må være angitt som personlig næringsdrivende i Firmaopplysninger skillekort Firmaopplysninger.

I Eierregisteret, skillekort Eieropplysninger må det være opprettet 2 eiere.

Kontroller at det kun er 2 eiere, og at det ikke er flere skillekort enn 2 i eierregisteret.

Det ene eieren må være angitt som Innehaver i eierregisteret.

Den andre eieren må være angitt som Ektefelle i eierregisteret.

I menyen Eiere > Eieropplysninger: Kontoinformasjon om egenkapitalkonti og disponeringskonti må registreres på innehaveren.

Ektefelle har ikke behov for egenkapitalkonto, dersom ektefellen har eierandel på 0%.

I menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd registreres alt privatuttak med 100% på innehaveren dersom ektefellen er registrert med 0% i eierandel.

I menyen Eiere > Eieropplysninger funksjonsknapp Skjemaopplysninger må det registreres opplysninger om inntektsfordelingen mellom ektefeller for overføring til Visma Finale Skatt. Dette gjøres på skillekortet Splittfaktorer:

Forklaringer til utfyllingen her er gitt under Splittfaktorer ved ektefellefordeling i personlige selskaper.

Fordeling av inntekt mellom ektefeller er også forklart i forhold til utfylling av RF-1175 Næringsoppgave 1 side 4 for de som bruker RF-1175 Næringsoppgave 1. For brukere av RF-1167 Næringsoppgave 2 må ektefellefordeling dokumenteres i et eget vedlegg til selvangivelsen for hver av ektefellene. Denne fordelingen produseres ikke automatisk av Visma Finale Årsoppgjør.