Grunnlagsdata - Boligselskaper og boligsameie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Grunnlagsdata - Boligselskaper og boligsameie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grunnlagsdata for boligselskaper og boligsameie har følgende funksjonalitet og struktur:

Oversikt over boenheter / leiligheter

Skillekortet Faste opplysninger inneholder viktig felles informasjon for alle boenheter og en liste over alle boenheter.

Første kolonne er leilighetens ID, som er et heltall, og navngis med Andelsnr. for borettslag, Boenhetsnr. for boligaksjeselskap og Seksjonsnr. for boligsameie.

Kolonnen fordelingsnøkkel er nøkkelen for fordeling av beløpsandeler til den enkelte leilighet. Fordelingsnøkkel er fritt valg, slik at man kan bruk kvadratmeter, prosent eller annen fordeling etter hva som er gjeldende for det enkelte boligselskap eller boligsameie.

Ved å dobbeltklikke på en boenhet, vil man automatisk komme til registrering av eierforholdene på denne boenheten på skillekortet "Registrere eierforhold".

Registrere beløp til fordeling

Under dette skillekoretet er det poster som gjelder fordeling av beløp på leiligheter.

Stiftet i inntektsåret (påvirker hvilke måneder som beløp skal fordeles mellom eierforholdene til en leilighet.

Beløp til fordeling (inntekt, kostnad, formuesverdi bygning (ikke bolig), formuesverdi annet enn bygg  og gjeld)

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (beskrevet her)

Mulighet for å sende endrings- og sletteoppgaver (for å sende inn endringer etter at en vellykket innsendelse er foretatt)

Registrere eiere

Her registreres eiere med navn og adresseopplysninger samt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Eieren må være opprettet før et eierforhold kan opprettes.

Fordeling på boenheter

Dette skillekortet gir en oversikt over fordelte beløp fra totalnivå som er fordelt på den enkelte boenhet. Det beregnede beløpet er totalbeløp multipålisert med fordelingsnøkkel og dividert på summen av alle fordelingsnøkler.

Det er mulig å krysse av for overstyring, og deretter overstyre alle beløp på alle leiligheter direkte i dette skillekortet. For å slippe å registrere alt på nytt, kan man her velge å hente alle kalkulerte beløp, for deretter å registrere endringer i forhold til disse beløpene.

Nederst på dette skillekortet vises hele tiden en oppdatering av hvilke beløp som er i totalbeløp og hvilke beløp som er fordelt på leiligheter, i tillegg til at det også vises hvilke beløp som er fordelt på de enkelte eierforholdene på leilighetene.

Kolonnen "Merknad" viser informasjon om fiel og mangler som er funnet på de enkelte leiligheter.

Ved å dobbeltklikke på en boenhet, vil man automatisk komme til registrering av eierforholdene på denne boenheten på skillekortet "Registrere eierforhold".

Registrere eierforhold

Ved å dobbeltklikke på en boenhet på andre skillekort, vil man automatisk komme til registrering av eierforholdene på denne boenheten på detet skillekortet.

I dette bildet kan man registrere eierforholdene ved periodens begynnelse og deretter nye eierforhold i løpet av perioden. Vær spesielt oppmerksom på at samme eier ikke kan registreres på flere linjer.

Her registreres kjøpsdato og salgsdato for de enkelte overdragelsene.

Vær oppmerksom på kolonnen "Fordeling", som anvendes til å fordele beløp mellom de enkelte eierforholdslinjene. Fordelingskolonnen kan inneholde tall, som kan være heltall eller desimaltall.

For å illustrere bruk av fordleingsnøkkelkolonnen kan vi illustrere med noen eksempler:

Eksempel 1:

To personer eier en leilighet i fellesskap og bor i leiligheten hele året, og eier leiligheten med like deler:

Eier

Kjøp

Kjøpsdato

Salg

Salgsdato

Fordelingsnøkkel

Eier A

 

 

 

 

1

Eier B

 

 

 

 

1

Eksempel 2:

To personer eier en leilighet i fellesskap og bor i leiligheten hele året, Eier A eier 2/3-deler og eier B eier 1/3-del.:

Eier

Kjøp

Kjøpsdato

Salg

Salgsdato

Fordelingsnøkkel

Eier A

 

 

 

 

2

Eier B

 

 

 

 

1

Eksempel 3:

To samboere eier leiligheten den 1.1. med like deler og selger leiligheten til to personer den 1.5. som eier leiligheten med like deler:

Eier

Kjøp

Kjøpsdato

Salg

Salgsdato

Fordelingsnøkkel

Eier A

 

 

X

01.05

1

Eier B

 

 

X

01.05

1

Eier C

X

01.05

 

 

1

Eier D

X

01.05

 

 

1

Eksempel 4:

To samboere eier leiligheten den 1.1. med like deler. Samboerskapet opphører fra 1.6. og den ene fortsetter å bo i leiligheten etter samlivsbruddet.

Eier

Kjøp

Kjøpsdato

Salg

Salgsdato

Fordelingsnøkkel

Eier A

 

 

 

 

1

Eier B

 

 

X

01.05

1

Eksempel 4:

To samboere eier leiligheten den 1.1. med like deler. Samboerskapet opphører fra 1.6. og den ene fortsetter å bo i leiligheten etter samlivsbruddet. Deretter får den som bor i leiligheten en ny samboer fra 1.10., som overtar en tredjedel av leiligheten.

Eier

Kjøp

Kjøpsdato

Salg

Salgsdato

Fordelingsnøkkel

Eier A

 

 

 

 

2

Eier B

 

 

X

01.05

2

Eier C

X

01.10.

 

 

1

Skillekortet Fordeling på eierforhold

Dette skillekortet gir deg en oversikt over alle eierforhold på alle leiligheter.

 

Se også