Bilskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Bilskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I dette skjermbildet registreres data for RF-1125 bilskjema.

Det kan opprettes flere biler med Ny -knappen.

Bla fra bil til bil med Første bil, forrige bil, neste bil, siste bil.

Biler kan slettes med Slett .

På skillearket for side 2, registreres data til baksiden av RF-1125. Dette må registreres pr bil.

Det er mulig å registrere formler i kostnadsfeltene på side 2. Formler registreres i formatet

10000 (Registrerer beløpet kr 10.000)

KTO7000      (Denne formelen vil hente den regnskapsmessige saldoen etter avslutningsposteringer på kto 7000.)

KTO7000 * 0.5   (Denne formelen multipliserer kontosaldoen med 0,5. Vær obs. på at det må brukes punktum som desimal.)

KTO7000/2     (Dividerer kontosaldoen på 2)

KTO7000 + KTO7001     (Summerer 2 konti, vær obs på at det ikke skal være plusstegn foran første konto)

KTO7000 + 1000     (Henter saldo fra konto 7000 og legger til kr 1.000)

KTO7000,1 (Henter FJORÅRETS saldo på konto 7000)

Dersom KTO erstattes av STD, hentes saldo på konto med standardkonto 7000 istedenfor selve kontonummeret.

Det blir ikke foretatt posteringer på grunnlag av registreringer i denne funksjonen.

Det er også mulig å registrere formler med dimensjoner. Dersom den første dimensjonen er avdeling, kan følgende formel brukes for å hente ut avdelingssaldo:

KTO7000.10 for konto nr 7000 avdeling 10.

Dersom prosjekt er dimensjon nr 2, kan man hente ut saldo for prosjekt 100 på konto 7000 med følgende formel:

KTO7000..100 for konto 7000 prosjekt nr 100.